Κλάδοι όπου υπάρχουν δυνατότητες οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με τη Τουρκία

Kategori Blog

ESTABLISHING A BUSINESS IN TURKEY

Kategori Blog
Pazartesi, 09 Şubat 2015 23:00

ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

 

Kategori Blog

Προσέγγιση της αγοράς

Ένα αποτελεσματικό βήμα για την προσέγγιση της τουρκικής αγοράς θεωρείται, σε πρώτη φάση, η προσωπική επαφή του Έλληνα με τον Τούρκο επιχειρηματία.

Kategori Blog

Η Ελλάδα και η Τουρκία διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες...

Kategori Blog
Pazartesi, 09 Şubat 2015 15:32

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο τουρισμός αναδεικνύεται σε σημαντικό πεδίο ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Kategori Blog

Η Τουρκία είναι μια χώρα γειτονική με ευνοϊκά δημογραφικά ...

Kategori Blog

Γιατί προτείνουμε να διερευνήσετε δυνατότητες συνεργασιών με τη Τουρκία

Kategori Blog

Σύνδεσμοι Εισαγωγών στην Τουρκία  

Kategori Blog