Etikete göre gösterilenler airbnb

Yunanistan Ev Fiyatını Fazla Göstererek Oturum İzni Alabilmek Mümkün Mü ?