Etikete göre gösterilenler yunanistandaki türk yatırımları

Perşembe, 12 Şubat 2015 21:44

YUNANİSTANDAKİ TÜRK YATIRIMLARI

Yunanistan'daki Türk Yatırımları

 Son yıllarda baş gösteren ekonomik sıkıntılar yaşayan Yunanistan mevcut durum itibarıyle ,Türk iş adamlarını ve Türk yatırımcılarını ülkeye çekmek konusunda çok istekli davranmaktadır. Türkiye ve Yunanistan hem coğrafi olarak yakın olması hemde kültürlerin çok büyük benzerlikler göstermesi hususunda Türkiye için çok uygun bir pazardır. Türkiye ve Yunanistan ülke olarak birbirini tamamlayan Pazar özellikleri taşıdığı için sön dönemde Türkiyeden gelen yatırımcı sayısında artış görülmektedir.

Kategori ATİNA REHBERİ