Yunanistan Vergi Numarasi Önemli Bilgiler 

 

Yunanistan kanunlarına göre reşit olan her birey vergi numarası almak zorundadır.

Emlak alımı esnasında yapılması gereken ilk işlemlerden biri vergi numarası almaktır. 

Yunan vatandaşı olmayan ülke bireylerinin vergi dairesi " Doi Katikon Eksoterikou " yani Yunanistan Yabancılar Vergi Dairesidir.

Bu vergi dairesi, Yunistan'da yaşayan yabancılar, yurtdışında yaşayan yabancılar'a hizmet vermektedir.

Emlak alımı gerçekleştirdikten sonra eğer muhasebeciniz sizi aldığınız ev adresine yakın vergi dairesine aktarmak isterse,

kabul etmemenizi öneririz. Yabancılar vergi dairesi normal vergi daireleri kadar kalabalık olmamakla birlikte,

yabancılar konusunda daha ihtisaslaşmış bir vergi dairesidir, kanunen ve vergisel anlamda yabancılara tanınan bazı

özerklikler sadece yabancılar vergi dairesine ait mükelleflere tanınmaktadır.  

Başvuru ile alınan vergi numarasına Yunanlılar kısaca Afm ( Afimi ) derler.

Yabancılar vergi dairesi Atina merkezinde bulunmakta ve Cuma günleri halka hizmet vermemektedir.

 

 

 

Yunanistan'dan alacağınız vergi numarası 9 haneli bir numaradır. 

Vergi Numarası almak için doldurmanız gereken iki tane form bulunmaktadır. 

Birincisi M1 kişisel bilgilerinizin bulunduğu form 

Vergi numarası almak için Yunanistan'da kanun koyucu sizi yerleşik bir kişi ile ilişkilendirmek istemektedir. 

Bu bir şekil sizin vergisel anlamdaki ilişkinizi sağlayan kişidir. Bu kişiye "antiklitos" denmektedir. 

Antiklitos'un vergi anlamında ilişkilendirilmesi ne başvuruyu yapana yani vergi numarası alan kişiye, ne de kendisine mali bir yük getirmez.

Antiklitos size tebliğ edilecek herhangi bir evrağın size ulaşmadığı durumda sizi tebliğ ile ilgili bilgilendirme zorunluluğu vardır. 

 

Başvuru gerçekleştikten sonra aşağıda bulunan iki sayfalık evrak tarafınıza teslim edilir ve bu evrakları saklamanız ve kaybetmemeniz istenir. 

Kaybolması durumunda ilgili evraklar vergi dairesine başvurmak suretiyle yeniden tanzim edilir. 

Yunanistan'da bir kişi sadece bir vergi numarası alabilir. 

 

 

Başvuru işlemleri tamamlandığında iki sayfalık evrak teslim edilerek vergi alımı işlemi bitirilir. Vergi numarası sadece bir kişiliktir.

 

 

Vergi numarası olmadan Yunanistan'da herhangi bir alım satım yapmak mümkün değildir . 

Vergi numarası olmadan 

Mülk alımı - Taşıt alımı - Banka Hesabı - Elektrik bağlatma - Sular idaresinden bağlantı kurma  - Telefon cep veya sabit hattı almak

mümkün değildir.

Firmamız vergi numarası alımı konusunda hizmet vermektedir. Bu işlem için ödenecek tutar 50 eurodur.  

Vergi numarası alımı için kişisel olarak bulunmanız gerekmemekte vekaletname yoluyla vergi numarası çıkartılabilmektedir.